صندوق قرض الحسنه یاران امین
1403/05/01 | 06:21
قرض الحسنه یاران امین

صندوق قرض الحسنه یاران امین

صندوق قرض الحسنه یاران امین در تاریخ بیست وپنجم  آذر ماه 1381 به شماره ثبت 1253، تحت عنوان موسسه غیرتجاری، با هدف ارائه سنت شریف قرض الحسنه، در اصفهان تاسیس شد. صندوق قرض الحسنه یاران امین، می کوشد با همراهی اشخاص حقیقی و حقوقی که خلق روزهایی بهتر برای زندگی هم میهنانشان را ره توشه حیات اخروی خود می دانند، با طراحی و عرضه متنوع ترین ابزارهای نوین مالی، پاک ترین خدمات پولی را مبتنی بر تعالیم و عقود اسلامی به مشتریان خود ارائه می نماید.

شناسه حساب بانکی ایران(شبا)