صندوق قرض الحسنه یاران امین
1403/02/03 | 22:55
توسعه کارآفرینی با تسهیلات قرض الحسنه

توسعه کارآفرینی با تسهیلات قرض الحسنه

1400/03/22

با بهره گیری از تسهیلات قرض الحسنه می توان مشاغل خرد و پایدار ایجاد کرد.

 ایجاد هماهنگی و بسترسازی لازم جهت جذب بیشتر تسهیلات کارآفرینی در مناطق مختلف کشور می تواند توسعه کسب و کارهای خرد و پایدار را رونق ببخشد.
 برچسب ها
صندوق قرض الحسنه یاران امین