صندوق قرض الحسنه یاران امین
1403/03/27 | 23:06
درباره قرض الحسنه

درباره قرض الحسنه

قرض الحسنه یاران امین را بیشتر بشناسید.

صندوق قرض الحسنه یاران امین در تاریخ شانزدهم فروردین ماه 1399 به شماره ثبت 1253، تحت عنوان موسسه غیرتجاری، با هدف ارائه سنت شریف قرض الحسنه، در اصفهان تاسیس شد. صندوق قرض الحسنه یاران امین، می کوشد با همراهی اشخاص حقیقی و حقوقی که خلق روزهایی بهتر برای زندگی هم میهنانشان را ره توشه حیات اخروی خود می دانند، با طراحی و عرضه متنوع ترین ابزارهای نوین مالی، پاک ترین خدمات پولی را مبتنی بر تعالیم و عقود اسلامی به مشتریان خود ارائه می نماید.برچسب ها
صندوق قرض الحسنه یاران امین